تبلیغات

ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

:) - پـروفـآیـل

مشـخصـات :

اسـم |
درسـا _ ملـقب بـه دریـ

متـولد |
1380/10/24

سـن |
13

شـهر |
مـتولد تـهرانـم امـا اصـلیتم شـیرازیـه !

اخـلاق :


خـب...اخـلاقم بیشـتر بسـتگی بـه ایـن داره کـه صبح چطـوری پـاشم

ولیـ خـلاصـه اخـلاقم میشـه ایـن ...

لجـباز - مـغرور - بـی اعصآب (!) - حسود (!) - وفـادار و بـامعرفت !

بسیار مهـربون :) -تنبـل ! -

 گـاهی اوقـات بـدجنـس  و تنـها :(

عـلایـق :

خـدا - خـودم - مـامـانم - بـروبکـس ! - پـوکر فـیس -مـعتاد نـت - رمـان - پـیانوم - ویـلن - گیـتار -

کـلا نـت و مـوسیقـی !-عـشق مـوزیک ! - مـوبـایلم - هـدفونـ -نـوشتن رمـان -

 چـت کـردن - و زرشـک پـلو بـا مـرغ و لـازآنیـا و همبرگـر :| !

تنـفرآت :

اول از همه از 3 چیز خیلی بدم میاد (!)

1- آدم فـروشی

2- خیـانت

3- دروغ

هـر کـی ایـنکارا رو بـکنه عمرا" ببـخشمش !

غـیر از ایـن :

آدمـای جـلف - آدمـای لـوس - آدمـآی آشـغال (!)  -

 آدمـایی کـه همیشـه تـو مـرکز تـوجه قـرار دارن !-تـوهیـن بـه کسـی کـه از خـونمه !

و در آخـر :

من هـم یک مـوجود خـل میبـاشم ...

و دیـگر هیـچ :/